pavėtyti

pavėtyti
pavė́tyti tr. 1. NdŽ kurį laiką vėtyti: Pavė́tyk javus už mane, t. y. paberk grūdus J. Sakiau eisiu rugių pavė́tyt Lp. Pavė́tę iškūlė, niekas te nesvėrė DrskŽ. Sėklai paskirs be dirsių, i paskiaus biškį pavė́tys anus Kl. 2. NdŽ išvyti: Ana vyrą savo pavė́tė, t. y. paginė nuo savęs J. 3. šnek. daug suvalgyti: Mama, a matai, po kiek aš pavė́tau? Slnt. 4. šnek. smarkiai pabarti, išrėžti: Kunigas per pamokslą ir pavė́tė, kad pusnuogės neit bažnyčion Ut. \ vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; razvėtyti; suvėtyti; užvėtyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atvėtyti — tr. beriant atskirti grūdus nuo pelų: Paėmęs vėtyklę atvėtyk klojime rugių duonai kept Jž. | prk.: Šiandieninė lietuvių raštija tas svetimas grimzles be didelio vargo atvėto KŽ. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davėtyti — ×davėtyti (hibr.) tr.; D.Pošk baigti vėtyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtyti — tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Vgr, Sk, Jž, Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvėčiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvėtau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėtyti — tr. 1. KŽ, Užv, Všv atskirti grūdus nuo pelų: Vėtys tus grūdus par vėjį ir nuvėtys Als. Jeigu nė[ra] ten kur vėtyti, kretiliuką pasikabinęs nuvėtysi Žr. 2. Krž primušti: Aš tavi tujau nuvėtau, jei tu mun kepurės neatduodi Šts. 3. Ggr nužudyti.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paberti — paber̃ti, pàberia, pàbėrė 1. tr. R, K papilti, pabarstyti: Paber̃k vištoms lesti Grg. Baigėsi duona, rytoj reiks paber̃t pečius Trgn. Ir genelis nupuolė [nuo šakelės], ir plūksneles pàbėrė Pls. Tai nuvyto sodelis, lapelius pabėrė LTR(Ut). Esi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paniekoti — 1 paniekoti tr. kiek pasiausti vėjyje, pavėtyti grūdus ar kruopas: Nečysti rugiai, paniekot reikia Skdt. Da reiktų i šitus miežius paniekot Plm. Paniekok vištom javo Lp. niekoti; išniekoti; nuniekoti; paniekoti; perniekoti; priniekoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvėtyti — tr. Užv parginti, parvyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavėdauti — tr. 1. pavėdinti: Saulė bus, reiks pavėdaut išnešus rūbus Klt. 2. pasiausti, pavėtyti: Pavėdauk grūdus an vėjo Ds. vėdauti; atvėdauti; išvėdauti; pavėdauti; pravėdauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervėtyti — KŽ, pervėtyti Rtr, parvėtyti KlvrŽ; M 1. tr. L, LEXXXIII479, Kp, Gs, Vdn dar kartą išvėtyti: Pervėčiu SD1146. Ima linus, nurauna, atbrauko ituos sėmenus, pervėto LKKII225(Lz). Sėmenis priseina da i triskart parvėtyt Skrb. | prk.: Visi senieji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravėtyti — tr. 1. Ch1Mt3,12, NdŽ, Ms kiek išvėtyti: Iš kraštų ataskiria [grūdus] su pelais, pravėto kiek LKT329 (Mlt). Biškį pravėčiau kanapių – tik tam kartuo Užv. | prk.: Po tam dabokis, idant tos meilės Pono…, nuog pelų pramonių žmogiškų gražiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”